Volgend op de verschijning van een open brief en een petitie waarin het huidige CvB bekritiseerd wordt, is er sinds gisteravond ook een petitie waarin juist steun aan het huidige bestuur kan worden betuigd. UvA-medewerker en universitair docent Gijs van Donselaar (Filosofie) geeft hieronder zijn persoonlijke weerwoord op de acht punten die door de initiatiefnemers van de petitie zijn verwoord.

“Hierbij nemen wij, de ondergetekende medewerkers van de UvA en HvA, expliciet stelling tegen het standpunt van een groep van onze collega’s die menen dat het CvB van de UvA/HvA zou moeten aftreden en tegen de argumenten die zij daarvoor aanvoeren.

Wij adviseren het CvB op hun post te blijven en door te gaan op de ingeslagen weg. Wij zijn trots op onze instellingen, die tot de sterkste van Europa behoren, en beschouwen de vaak negatieve berichtgeving over de UvA van de afgelopen tijd dan ook als betreurenswaardig eenzijdig. Meer concreet:

(1) Wij steunen het CvB in zijn aanpak in de geest van het gepubliceerde 10-puntenprogramma en de ingestelde onderzoekscommissies.”

Dat tien-puntenprogramma en die commissies zijn afgedwongen door degenen waarmee jullie zeggen het oneens te zijn!

“(2) Wij zien in de ontruiming van het Maagdenhuis geen reden het CvB steun te onthouden. De verklaring voor het optreden voorafgaand aan de ontruiming die het CvB in de email van 13 april heeft gegeven is overtuigend.”

Het CvB had dat makkelijk allemaal kunnen voorkomen. Hebben jullie je afgevraagd waarom ze dat niet hebben gedaan?

“(3) Wij hebben beslist zorgen over de financiële toekomst van de UvA, maar wij zien op dit moment geen bewijs van onjuist beleid bij dit college of bij eerdere colleges als oorzaak van deze zorgen. De commissies die op basis van het 10-puntenprogramma opgezet worden zouden zulke problemen aan het licht kunnen doen komen, maar zover zijn we op dit moment zeker niet.”

Oké. Laten we dat dan afwachten. Maar nogmaals, er was een bezetting voor nodig om die commissies in het leven te roepen. Dus wat is nu jullie punt?

“(4) Problemen van financiering en doorgeslagen evaluatie- en regelcultuur aan de UvA/HvA plagen ook de andere universiteiten en zijn vooral het gevolg van nationale politieke en bestuurlijke keuzes. Derhalve is daar gemeenschappelijk een politiek punt van te maken van groot belang, maar dat vergt eenheid. Interne strijd zal alleen leiden tot een zwakkere positie van hoger onderwijs en onderzoek.”

Waarom heeft ons CvB dan nooit, samen met andere universiteiten, zich tegen die “doorgeslagen evaluatie-en regelcultuur” uit den haag verzet? Waarom moeten zij door ons (en jullie?) Op de noodzaak van eenheid t.o.v. Den Haag gewezen worden?

“(5) Wij vinden het onwenselijk dat een groepering als DNU die bij herhaling een uitspraak van de rechter negeert, de mening en meningsuitingen van grote groepen medewerkers en studenten op luide en ondemocratische wijze gijzelt.”

DNU, ReThink en Humanities Rally hebben altijd namens zichzelf gesproken. Dat anderen bereid zijn om met zich te laten sollen wil toch niet zeggen dat zij dat ook moeten accepteren?

“(6) De vastgoedportefeuille is uiteraard een complex probleem, dat de UvA net als alle universiteiten opgelegd heeft gekregen van de overheid. Dat hier niet altijd vlekkeloos wordt gehandeld lijkt ons logisch, en geen bewijs van onkunde van het CvB. En dat er ondanks de complexiteit en moeilijke starts ook daar successen worden geboekt moge blijken uit de nieuwbouw van de FNWI.”

Ongetwijfeld. Maar als 60% van de medewerkers in het maagdenhuis bezig zijn met vastgoed (en niet met onderwijs of onderzoek) terwijl de UvA tegen een schuld aankijkt van 220 miljoen euro, dan zou er toch een lampje kunnen gaan branden. Maar alweer: daar komt nu inderdaad een commissie voor (afgedwongen door DNU, ReThink, HR – en niet door jullie!)

“(7) Dit college bestaat uitsluitend uit hoogleraren en voormalig hoogleraren. Dat zien wij als een groot goed, en reden erop te vertrouwen dat ze uitstekend begrijpen waar de belangen van onderzoek en onderwijs liggen. Dat er desondanks soms pijnlijke besluiten nodig zijn om de begroting kloppend te krijgen is geen bewijs van het tegendeel.”

Wat een flauwekul! Slijmerds! Hebben jullie nooit vernomen dat macht corrumpeert? Of rijden jullie zelf ook in een auto met chauffeur?

“(8) Nogmaals, wij zijn trots op onze prachtige UvA en HvA, in de overtuiging dat er hier door velen op Europees topniveau onderwijs en onderzoek bedreven en genoten wordt, en nemen nadrukkelijk afstand van de uiterst negatieve en eenzijdige wijze waarop sommige van onze collega’s deze instellingen in het nieuws brengen.”

Natuurlijk is de UvA/HvA geweldig! Ondanks het CvB! Niet dankzij. En daar blijkt maar weer eens uit: de UvA, dat zijn wij – niet zij!

“De ondertekenaars zijn:

Ronald Beltzer, hoogleraar arbeid en onderneming, FdR, UvA

Jan Bergstra, hoogleraar informatica, FNWI, UvA

Annette de Groot, hoogleraar taalpsychologie, FMG, UvA

Han van der Maas, hoogleraar psychologie, FMG, UvA

Jan Hindrik Ravesloot, hoogleraar fysiologie, FdG, UvA

Andre de Roos, hoogleraar ecologie, FNWI, UvA

Arthur Schram, hoogleraar economie, FEB, UvA

Matthijs van Veelen, hoogleraar econometrie, FEB, UvA

Ralph Wijers, hoogleraar sterrenkunde, FNWI, UvA”