In het kader van de Nationale Actiedag vond vandaag om 16.00 uur een drukbezochte algemene vergadering van ReThink UvA plaats in het Maagdenhuis. ReThink UvA presenteerde hier een voorstel tot democratisering en decentralisering van het UvA-bestuur met als doel een academische gemeenschap te creƫren die in staat is om zichzelf te besturen. Belangrijk onderdeel van deze bijeenkomst was het besluit om het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) expliciet op te roepen de eisen van ReThink UvA in te willigen.

ReThink UvA is een platform van UvA-medewerkers die hervormingen eisen in de organisatie van onderwijs en onderzoek. Het doorgeschoten rendementsdenken heeft ertoe geleid dat de kwaliteit van onderwijs en onderzoek niet langer gewaarborgd is. In onze universiteit moeten studenten en medewerkers zeggenschap hebben. Keuzes mogen niet alleen op basis van financieel rendement worden gemaakt, maar in de eerste plaats op basis van wetenschappelijk en maatschappelijk belang.

Tijdens de algemene vergadering hebben medewerkers een zestal eisen aangenomen en het CvB opgeroepen om uiterlijk vrijdag 6 maart, 16.00 uur, de eisen in te willigen en de langetermijndoelen actief te ondersteunen. In reactie op deze oproep heeft het CvB aangegeven het gesprek aan te willen gaan met ReThink UvA. ReThink UvA heeft voorgesteld om het gesprek donderdag om 16.00 uur in het Maagdenhuis plaats te laten vinden.

Eisen aan het College van Bestuur