Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 01 Jun 09:30
09:30 - 12:30

Location
REC-E 0.22

Categories


De commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting UvA heeft een belangrijk deel van haar werk gedaan. Voor elk deelonderzoek (‘allocatiemodel’, ‘huisvesting’, ‘financieringsstructuur’ en ‘financiële gezondheid’) heeft de COFH een feitenrapport opgesteld. Het feitenmateriaal vormt de basis voor de beantwoording van de onderzoeksvragen en het formuleren van de conclusies en aanbevelingen. De commissie zal op 1 juni de uitkomsten van het feitenonderzoek presenteren aan de contactgroep. Het gaat om een tussentijdse feitencheck, niet om het eindrapport. De contactgroep vervult de rol van opdrachtgever van onze commissie en bestaat uit vertegenwoordigers van actiegroepen, vakbonden en medezeggenschap van de UvA. Alle leden van de contactgroep zullen aanwezig zijn.

 

De presentatie is op:

Datum : Woensdag 1 juni

Tijd : Van 9.30 tot 12.30 uur

Locatie : Zaal REC-E 0.22, Roetersstraat 11, Amsterdam

 

De commissie zal op 1 juni nog niet ingaan op vragen over interpretatie van feiten. De analyse moet door de commissie de komende weken nog gemaakt worden. De powerpointversie van de presentatie op 1 juni komt op de website van de COFH.

 

In de week van 20 juni moet het eindrapport af. Voor de presentatie van het eindrapport wordt nog een datum vastgesteld. De hele academische gemeenschap wordt uitgenodigd voor die presentatie.

 

Programma

Het programma voor de bijeenkomst op 1 juni ziet er als volgt uit:

09.30 – 09.45 uur Welkom en toelichting op het programma voor vandaag en op de actuele stand van het onderzoek van de commissie.

09.45 – 10.15 uur Presentatie uitkomsten feitenonderzoek allocatiemodel.

10.15 – 10.45 uur Presentatie uitkomsten feitenonderzoek huisvesting.

10.45 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 11.30 uur Presentatie uitkomsten feitenonderzoek financieringsstructuur.

11.30 – 12.00 uur Presentatie uitkomsten feitenonderzoek financiële gezondheid.

12.00 – 12.30 uur Vooruitblik afronding opdracht, doorkijk naar het eindrapport.

Na de presentatie van elk deelonderzoek is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

 

De bijeenkomst op 1 juni is vanzelfsprekend openbaar, maar als je aanwezig wilt zijn, meld je dan tevoren even aan bij de COFH via:

[email protected]

 

Met vriendelijke groet,

René Hulst,

vzt  contactgroep COFH

Share