Na enkele weken radiostilte reageerde de VSNU alsnog op de petitie, bij monde van beide vicevoorzitters:

Beste initiatiefnemers van de petitie,
 
Dank voor uw bericht van woensdag jl. en de daarin geuite betrokkenheid. De benoeming van Pieter Duisenberg tot voorzitter van de VSNU is niet zonder reacties gebleven. Uiteraard was ons daarin uw petitie, ook voor de aanbieding, al opgevallen. Wij hebben begrip voor uw standpunten, maar zijn niettemin overtuigd dat Pieter Duisenberg een goede voorzitter van de VSNU zal zijn. Op de website van de VSNU zetten wij vandaag ook een nadere toelichting op onze keuze voor Duisenberg.
 
Wij zouden graag met u als initiatiefnemers van de petitie in gesprek willen komen om met elkaar van gedachten te wisselen. Wij nodigen u bij deze uit om met een vertegenwoordiging van het Algemeen Bestuur van onze vereniging van gedachten te wisselen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Mengelers en Sibrand Poppema,
Vicevoorzitters van de VSNU 

 

Na onderling overleg heeft ReThink UvA het volgende tegenvoorstel gedaan:

Beste Vicevoorzitters van de VSNU,
Dank u voor uw reactie op onze petitie, en voor de uitnodiging voor een gesprek. Wij waarderen vooral de bereidwilligheid tot gedachtenwisseling die uit uw antwoord blijkt. 
Als initiatiefnemers van de petitie die ondertekend werd door bijna 5000 betrokkenen lijkt het ons echter geen goed idee om dit in besloten kring te doen. De reactie op de petitie heeft aangetoond dat de aanstelling breed leeft in de academische gemeenschap. Een publieke bespreking van de overwegingen om de heer Duisenberg voor te stellen lijkt ons cruciaal.
Wij doen dan ook het volgende voorstel: u, of een andere vertegenwoordiging van het Algemeen Bestuur van de VSNU, komt de keuze voor de heer Duisenberg toelichten in een publiek debat, door ons georganiseerd. Centraal in dat debat staat visie van de VSNU op de toekomst van het Nederlandse universitaire landschap, en de wijze waarop de benoeming van de heer Duisenberg in deze overwegingen past.
Als u positief op ons voorstel antwoordt nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om een datum vast te leggen en de praktische modaliteiten van het publieke debat te bespreken.
ReThink UvA