Stilzwijgen was niet langer een optie. De grote respons op de petitie tegen de benoeming van Pieter Duisenberg als VSNU-voorzitter – 3000 ondertekenaars in 3 dagen – verplichtte verschillende Colleges van Bestuur om met een reactie naar buiten te komen. UvA-bestuursvoorzitter Geert ten Dam reageerde in Folia dat ze ervan uitging dat Pieter Duisenberg “in zijn rol als voorzitter van de VSNU alle universiteiten en disciplines zal vertegenwoordigen en dat met overtuiging zal doen”. Waarop dat vertrouwen gebaseerd is, krijgen we echter niet te weten, want de sollicitatieprocedure blijft in nevelen gehuld.

ReThinkUvA roept de CvBs op om aan hun respectieve academische gemeenschappen uit te leggen waarom voor een omstreden figuur als Dhr. Duisenberg gekozen werd. De voorzitter van de VSNU is verondersteld de Nederlandse academische wereld te representeren, en de keuze voor een ex-politicus met een zeer uitgesproken profiel is behoorlijk controversieel, zoals de reacties op de petitie duidelijk maken. Het minste wat de CvBs in deze omstandigheden kunnen doen is uitleg verschaffen over het waarom van deze keuze. Anders moeten de medewerkers en studenten aannemen dat de CvBs achter de politieke opvattingen van Dhr. Duisenberg over het Hoger Onderwijs staan.