Beste leden van het CvB,

Deze weken en maanden zijn cruciaal voor de toekomst van de UvA. De volledige academische gemeenschap heeft binnenkort de unieke kans om zich in een referendum uit te spreken over welke richting de universiteit zal inslaan. Daarmee wordt ten langen leste tegemoetgekomen aan de wens van de protesten van 2015 dat de academische gemeenschap zelf, en niet het College van Bestuur, bepaalt wat een universiteit zou moeten zijn. Het heeft er nu echter alle schijn van dat jullie als CvB de afspraken die jullie voorgangers hebben gemaakt met de universitaire gemeenschap niet nakomen, en dat jullie de promotie en facilitering van het referendum tegenwerken.

Het conflict tussen het CvB en de universitaire gemeenschap heeft vorig jaar geleid tot concrete afspraken. In de overeenkomst die is ondertekend door alle partijen, waaronder jullie voorgangers, staat:

De commissies formuleren adviezen en leggen deze voor aan de academische gemeenschap [dit is het referendum]. Bij instemming door de academische gemeenschap wordt overgegaan tot implementatie van de adviezen [het is dus bindend].”

Desondanks zeiden jullie in een recent Folia-artikel dat jullie je niet committeren aan de resultaten van het referendum. Dit druist in tegen alle gemaakte afspraken. Daarbij stellen jullie het referendum in een kwaad daglicht door associaties met Brexit en verdraaien jullie zelfs de inhoud. Met jullie voorgangers is overeengekomen dat de resultaten van de commissies zouden worden gerespecteerd. Overeenkomstig de letter en de geest van de afspraken is het referendum bindend. Het was nooit bedoeld als ‘survey’ om in te zetten voor een top-down hervormingsproces, zoals jullie impliceren (“Voor ons is het referendum vooral belangrijk om nog beter te weten waar het knelt, tegen welke problemen mensen aanlopen”).

Jullie hebben meermaals gezegd dat jullie de universitaire gemeenschap ten dienst willen zijn. Dit kunnen jullie doen door de uitkomst van dit referendum te respecteren. Door nu te stellen dat jullie het referendum anders opvatten dan overeengekomen, ondermijnen jullie het hervormingsproces dat we zijn ingegaan en ontlopen jullie de verantwoordelijkheid die jullie daarin hebben.

In de overeenkomst van 2015 staat bovendien dat alle leden van de universitaire gemeenschap de kans moeten krijgen om zich uit te spreken in het referendum. Jullie hebben toegezegd om dit te faciliteren, en materieel te ondersteunen. Maar in plaats hiervan kijken jullie toe hoe de neutrale campagnecommissie, die bestaat uit overwerkte vrijwilligers, worstelt met haar taak. Het CvB heeft volledige toegang tot alle communicatiekanalen van de universiteit. Als jullie deze niet volledig openstellen dan maakt de huidige campagnecommissie, die over veel te weinig middelen beschikt, geen schijn van kans om de hele universitaire gemeenschap te bereiken. Niet alleen dragen jullie zelf geen zorg voor een soepele communicatie, maar jullie ondersteunen de mensen die vrijwillig deze taak van jullie hebben overgenomen veel te weinig. Verzoeken voor de verstrekking van noodzakelijke middelen werden wekenlang niet behandeld, er is strikte controle op de communicatie die wel wordt toegestaan en het proces wordt bewust vertraagd. Hiermee wordt het werk van de campagnecommissie onmogelijk gemaakt.

Wij vertrouwen erop dat jullie het belang van deze punten inzien en dat jullie met concrete oplossingen komen om de frustratie weg te nemen. Als jullie het referendum niet volledig steunen, zowel qua facilitering als uitkomst, dan gaan we ervan uit dat jullie het tegenwerken. Daarmee ondermijnen jullie het democratiseringsproces en verspelen jullie je legitimiteit.

Getekend door:

Humanities Rally UvA

ASVA Studentenunie

Rethink UvA