(Dutch version below)

ReThink UvA, Humanities Rally and DNU are dismayed at the University of Amsterdam’s intention of firing Rudolf Valkhoff. More than many students and teachers in the UvA/HvA community, Rudolf has stood at the forefront of a struggle for much-needed reforms. It is in an  obvious way part of his personal dedication and sacrifice that changes are taking place today within the UvA/HvA community, be it the installation of committees on finance and democratization or less visible processes at the departmental and faculty levels everywhere. Rudolf’s refusal to accept a reality in which numbers, procedures and factory-like logic increasingly threaten to crush the essence of academic life has given voice and indeed meaning to the struggles of many members of this community. His ordeal is as such very unfortunate. We regret that the parties concerned have not been able to find a way that would allow Rudolf to stay at the University in a way that acknowledges his talents and the political dimension of his struggle. We hope there is still room for manoeuvre and urge all concerned to find a more suitable way out. Finally we are alarmed by one of the grounds listed by the administration as a reason to fire Rudolf, namely that he refused to submit ‘toetsdossiers’. At the moment this looks just like a singling out of Rudolf, but if this enters academic jurisprudence, this and other arbitrarily enforced bureaucratic measures may become grounds for firing a large proportion of our University’s staff.

ReThink UvA, Humanities Rally & DNU

(Nederlandstalige versie)

ReThink UvA, Humanities Rally & DNU  nemen met ontzetting kennis van het voornemen van de Universiteit van Amsterdam om Rudolf Valkhoff te ontslaan. Meer dan welke andere student of staflid in de UvA/HvA gemeenschap stond Rudolf op de barricades voor noodzakelijke hervormingen in het hoger onderwijs. Mede door Rudolfs persoonlijke inzet en overgave vinden er vandaag broodnodige veranderingen plaats in de UvA/HvA gemeenschap. De installatie van de commissies financiën en democratisering zijn een goed voorbeeld, maar ook minder zichtbare processen op het niveau van de afdelingen en faculteiten veranderden ten goede. Rudolf weigerde om een realiteit te accepteren waarin nummers, regels en bedrijfsmatige logica in toenemende mate de essentie van de academische praktijk onder druk zetten. Hierdoor heeft hij een stem gegeven aan de dagelijkse strijd van vele mensen binnen deze academische gemeenschap. Rudolfs beproeving is dan ook zeer ongelukkig. Wij betreuren dat de betrokken partijen niet in staat blijken om tot een oplossing te komen waarbij Rudolf aan de universiteit kan blijven, een oplossing die recht doet aan zijn talenten en aan de politieke dimensie van zijn strijd. We hopen dat er nog manoeuvreerruimte overblijft, en dringen bij alle betrokkenen erop aan om alsnog tot een oplossing te komen. Tot slot zijn we gealarmeerd over één van de redenen die het bestuur aanhaalt om Rudolf te ontslaan, namelijk zijn weigering om toetsdossiers aan te leggen. Op dit ogenblik lijkt het een eenmalige ad hoc argumentatie, maar als dit onderdeel van de academische jurisprudentie wordt kunnen dergelijke en andere willekeurig ingestelde bureaucratische maatregelen door het bestuur gebruikt worden om een aanzienlijk aantal van de universitaire werknemers te ontslaan.

ReThink UvA, Humanities Rally & DNU