Beste leden van de Centrale Studentenraad,

Wij schrijven met betrekking tot de stemming over het profiel voor de nieuwe leden voor het college van bestuur. Wij zouden jullie graag willen aanmoedigen jullie democratisch mandaat ten volste te benutten, opdat de voorstellen van de Raden van Toezicht en de gerelateerde selectieprocedure publiekelijk grondig nagevorst kunnen worden. Momenteel bestaat er het risico dat jullie democratisch mandaat verwordt tot slechts een legitimeringstempel voor beleid. Jullie hebben nu aan het begin van jullie zittingstermijn, een belangrijke kans om de relevantie en legitimiteit van de medezeggenschap te versterken.

We willen bij dezen graag onze volledige steun voor jullie uitspreken; jullie zijn de democratische garantie dat de selectieprocedure door de academische gemeenschap kritisch geëvalueerd zal worden. Het grootste deel van jullie achterban – de studentenpopulatie – is nog niet goed geïnformeerd over de reeds lopende procedure en de naderende selectie van een nieuwe rector of rectrix en een nieuwe voorzitter. Daar valt nog veel te winnen als jullie daar de tijd voor krijgen van de Raden van Toezicht. Wij moedigen jullie derhalve aan om meer tijd te vragen om over deze procedure te delibereren, en er zo zeker van te kunnen worden dat de hele gemeenschap geïnformeerd is en betrokken wordt. Zo worden er volgende week op verschillende faculteiten bijeenkomsten georganiseerd door de studentenraden om input te verzamelen over de profielschetsen. Hetzelfde geldt voor de Centrale Ondernemingsraad. Het zou goed zijn als die input ook nog meegenomen kan worden in de afspraken over de procedure.

De beslissing die jullie moeten nemen, is een belangrijke waarvan de gevolgen langdurig zullen zijn, en jullie, zijnde de medezeggenschap van de Universiteit van Amsterdam, hebben een unieke kans om een voorbeeld te zijn van een democratischer en transparantere procedure die tot inspiratie kan dienen van het gehele Nederlandse hogeronderwijssysteem. Wat ons betreft: wij willen jullie graag ondersteunen bij het organiseren van een reeks publieke debatten of ander soortige manieren te bedenken om de gemeenschap te betrekken.

Hartelijke groet,

ASVA studentenunie

De Nieuwe Universiteit

Humanities Rally

Rethink UvA

University of Colour

Vakbonds Actie Comité