Wat mij heeft gestoord in de afgelopen dagen is dat de UvA zijn toevlucht heeft genomen tot fabuleren  om onze studenten als vernielzuchtig en onverantwoordelijk te framen.

In de aanloop naar de ontruiming  is er door het CvB herhaaldelijk gesteld dat het steeds onveiliger werd in Het Maagdenhuis. In het pleidooi van de UvA advocaat tijdens het kort geding werd verwezen naar 46 bijlagen. Eén bijlage gaat over een incident met 8 tot 10 corpsballen op het Spui in de nacht van 30 op 31 maart. Daarbij liep een bewaker een snee in zijn hoofd op. De bijlage bevat het proces-verbaal wat hierover door de politie is opgemaakt. De betrokken beveiliger liep de hoofdwond op omdat hij van de trap was geduwd. Over het karakter van de verwonding is van alles beweerd. In het proces verbaal verklaart de beveiliger naar het ziekenhuis geweest te zijn. Daar is een pleister op de wond geplakt. Hechten was niet nodig.

Een dag daarop is er nog een incident geweest. Een schreeuwende dronken man is ’s morgens uit Het Maagdenhuis verwijderd door de bewakers.

En daarna? Daarna niets. Althans geen incidenten. Wat wel? Verbeterde veiligheid.

Op vrijdagavond 3 april is om 22.00 uur door een gediplomeerde slotenmaker een goede (en ook snel en makkelijk van binnenuit verwijderbare) balk aangebracht waarmee de deur ’s nachts voortaan goed afsluitbaar was. Dat is gedaan na overleg met de bewakers. Ook hun veiligheid was in het geding. Het vakbondscomité heeft betaald. De studenten hebben vanaf 1 april het deurbeleid verbeterd.

Op de eerste echte lentedag, de vrijdag na het kort geding, was het ’s avonds een topdrukte in Het Maagdenhuis. Incidenten? Geen. Nou ja eentje: ik werd tegengehouden toen ik de trap op wilde naar de tweede etage. Dat mocht niet van de dienstdoende student-bewakers. Pas toen anderen me herkenden, mocht ik doorlopen.

Amman heeft het tijdens de onderhandelingen met studenten gehad over meerdere aangiften van bedreiging of mishandeling. In de 46 bijlagen is echter alleen het bovenvermelde proces-verbaal aan te treffen.

In het begin van de bezetting zou ook iemand van Folia bedreigd zijn. Ik heb ruim twee weken geleden navraag gedaan bij de hoofdredacteur. Een stagiaire zou zijn bedreigd en ook een fotograaf. Daarna heb ik op mijn mail niets meer gehoord. Ik vermoed daarom dat de feiten niet van een zodanige ernst waren dat er daadwerkelijk aangifte is gedaan.

Over de schade van “een half miljoen euro” die de bezetters volgens de UvA advocaat zouden hebben toegebracht aan het pand”(!) is inmiddels al veel bekend. Het is onwaar. Maar kennelijk is dat voor het CvB nog geen reden geweest haar excuses te maken voor de nodeloze diffamatie van onze studenten en dus van onze UvA.