Betreft: Open brief van afdeling Aardwetenschappen

Amsterdam, 24 maart 2015

 

Geachte leden van het CvB,

Hierbij sluiten wij, medewerkers van de Afdeling Aardwetenschappen van de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen, ons aan bij de protesten tegen de huidige ontwikkelingen aan de Nederlandse Universiteiten. Helaas vormt de Vrije Universiteit bepaald geen uitzondering, als het gaat om het doorgeschoten rendementsdenken, het gebrek aan democratie, inspraak en transparantie, en het nog altijd toenemende aantal flex-contracten. Wij zien de negatieve en soms pijnlijke gevolgen hiervan dagelijks om ons heen, en delen de zorgen van studenten en collega´s, zoals verwoord in de Open Brief van de medewerkers van FSW, en eerder al door de Actiegroep Titanic van onze eigen studenten. Wij verklaren ons dan ook solidair met de acties, en met het initiatief van de Nieuwe Universiteit.

Op dit moment is een breed maatschappelijk debat gaande over bovenstaande thema´s. Graag lichten wij ons standpunt daarom toe. Wij zijn er niet tegen dat we moeten verantwoorden wat we doen, we realiseren ons dat we door ‘de belastingbetaler’ betaald worden om ons werk te doen, en daar natuurlijk iets tegenover moet staan. Het misverstand dat daarbij de laatste jaren steeds hardnekkiger is geworden, is echter dat alles van waarde kan worden gemeten, en daarom uitgedrukt dient te worden in cijfers – bij voorkeur in de vorm van euro´s of studiepunten. Dat is een grote en ingrijpende vergissing, die niet alleen de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, maar ook de onderlinge solidariteit stevig onder druk heeft gezet. Het toegenomen aantal flex-contracten hangt hier nauw mee samen. Het principe van de meeste van dit soort contracten is dat hij/zij die er  in slaagt om geld te ‘genereren’ langer mag blijven, zelfs al weten we met zijn allen dat het binnenhalen van geld slechts ten dele aan de kwaliteit van de onderzoeker kan worden toegeschreven (1). Het adagium Kennis-Kunde-Kassa, waar zelfs minister Bussemaker van zegt te walgen (2), geldt op de werkvloer bijkans al in omgekeerde volgorde.

Het tweede, zeer belangrijke onderwerp dat door de verschillende actiegroepen op de agenda is gezet, is het gebrek aan inspraakmogelijkheden, dat zowel binnen de faculteit als universiteitsbreed bestaat. Let wel: Het gaat hier niet om de mogelijkheid onze mening te uiten – die is volop aanwezig en dat is een groot goed. Ook gaat het niet over het ‘gevoel gehoord te worden’ – daar hebben we namelijk niks aan, zolang onze inbreng slechts wordt gezien als een reeks opmerkingen waar een strategisch antwoord op geformuleerd dient te worden. Nee, het gaat om daadwerkelijke invloed. We willen dat onze mening er toe doet, dat onze inbreng zich vertaalt in aanpassingen in plannen/beleid. De enige manier om dat te bereiken is door medewerkers en studenten niet alleen mee te laten praten maar tevens mee te laten beslissen over het beleid op de universiteit. (En, hopelijk ten overvloede: het gaat dan om door de werknemers/studenten gekozen vertegenwoordigers, niet door medewerkers die van bovenaf worden aangewezen om namens de hele groep het woord te voeren).

In het publieke debat is gewaarschuwd voor het geven van medezeggenschap aan studenten: Moeten mensen die slechts een paar jaar op de universiteit verblijven wel mee doen aan het bepalen van de koers? Wij denken van wel, en wijzen er op dat op veel universiteiten de bestuurders niet zo heel veel langer op hun post blijven dan de gemiddelde student. Ook om die reden lijkt het geen overbodige luxe om de mensen die hier vele malen langer blijven – dus de medewerkers die de wetenschap bedrijven dan wel ondersteunen – te laten meebeslissen over de koers.

Ook de andere zorgelijke ontwikkelingen gesignaleerd in de brief van onze collega´s van FSW, zoals bijvoorbeeld de vermagering van de ondersteunende diensten, de standaardisering en toename van procedures rond onderzoek en onderwijs, en het steeds verder uitdijen van controletaken, worden door ons herkend. Deze ontwikkelingen verlagen de flexibiliteit en creativiteit en verhogen de werkdruk, die voor velen toch al ongezond hoog is.

Onze collega´s van FSW citerend, is onze oproep de volgende: Ga voor uw personeel staan en neem zijn zorgen serieus. Laten we opnieuw, als academische gemeenschap, het debat voeren over inrichting, democratie, en organisatie ‘van onderop’. Laat dit debat een opmaat zijn voor daadwerkelijke veranderingen in de organisatie van de beslissingsstructuren. En laten we gezamenlijk, bestuurders en wetenschappers, onze diepe zorgen onder de aandacht brengen van de politiek verantwoordelijken in Den Haag.

We gaan er van uit dat we spoedig iets van u zullen vernemen.

Met vriendelijke groeten – in alfabetische volgorde,

 1. Bernd Andeweg, Docent en Voorlichter
 2. Paul Andriessen, Hoogleraar,
 3. Frans Backer, Veldwerk en Instrumentatie
 4. Ronald van Balen, Hoogleraar
 5. Kay Beets, Universitair Docent
 6. Giovanni Bertotti, Hoogleraar
 7. Sjoerd Bohncke, Universitair Hoofddocent
 8. Boris van Breukelen, Universitair Docent
 9. Fraukje Brouwer, Universitair Docent
 10. Sampurno Bruijnzeel, Hoogleraar
 11. John O´Connor, Gastonderzoeker
 12. Enrico Dammers, promovendus
 13. Roel van Elsas, Onderwijs- en onderzoeksmedewerker
 14. Thierry Fanin, promovendus
 15. David Fernandez-Blanco, onlangs gepromoveerd
 16. Inge van Gelder, promovendus
 17. Lorenzo Gemignani, promovendus
 18. Koos Groen, Docent
 19. Michel Groen, Docent & Technicus
 20. Martine Hagen, Onderwijs- en onderzoeksmedewerker
 21. Jan-Hein Hooijschuur, promovendus
 22. Ko van Huissteden, Universitair Hoofddocent
 23. Renée Jansen, promovendus
 24. Richard de Jeu, Universitair Hoofddocent
 25. Ron Kaandorp, Docent
 26. Saskia Kars, Ex-medewerker onderwijs en onderzoek
 27. Kees Kasse, Universitair Hoofddocent
 28. Martijn Klaver, promovendus
 29. Luuk Kleipool, promovendus
 30. Henk Kooi, Universitair Hoofddocent
 31. Janne Koornneef, PostDoc
 32. Lisette Kootker, promovendus
 33. Klaudia Kuiper, Universitair Docent
 34. Margreet van Marle, promovendus
 35. Martijn Pallandt, promovendus
 36. Frank Peeters, Onderzoeker en Docent
 37. Maarten Prins, Universitair Docent
 38. John Reijmer, Hoogleraar
 39. Paolo Scussolini, Onderzoeker
 40. Richard Smeets, Research analist
 41. Jan Smit, Hoogleraar
 42. Harry Stel, Docent
 43. Pieter Stuijfzand, Hoogleraar
 44. Els Ufkes, Docent
 45. Bertram Uunk, promovendus
 46. John Visser, Analist
 47. Tineke Vogel, Analist
 48. Hubert Vonhof, Universitair Hoofddocent & Opleidingsdirecteur Bsc
 49. Marlies ter Voorde, Universitair Docent
 50. Pieter Vroon, Universitair Hoofddocent
 51. Bas van der Wagt, Research Engineer
 52. Alfred Wagtendonk, Docent/Onderzoeker IVM
 53. Suzan Warmerdam, Laboratorium Manager
 54. Maarten Waterloo, Docent
 55. Kees Wattél, beheertechnicus
 56. Wim van Westrenen, hoogleraar
 57. Jan Wijbrans, Hoogleraar
 58. Reini Zoetemeijer, Docent

Noten: