VanDerLaanMaagdenhuisVertrouwenMoetJeGeven2
Als voormalig archivaris en conservator van de afdeling Documentatie Moderne Sociale Bewegingen van de Universiteits Bibliotheek Amsterdam (UBA) later overgegaan naar het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in de periode 1973-1998, waarbij ik ook het archief over/van de Maagdenhuisbezeting in het jaar 1969 onder mijn beheer had, wil ik het volgende onder de aandacht brengen.

Meerdere duizenden mensen verbleven gedurende de paar dagen dat het Maagdenhuis in 1969 bezet was in het gebouw. Bij de uiteindelijke ontruiming werden 660 mensen gearresteerd, mensen die verkozen tot het einde te blijven. Er is een kopie van de volledige arrestantenlijst van die bezettingsactie uit 1969 in het Maagdenhuisbezetting Archief.

1969: 660 gearresteerden: 163 niet-studenten, 491 studenten, 6 universitaire staf.

Nu 46 jaar later zie ik op de lokale televisie en lees ik in de krant dat bij de huidige vorm van getolereerde bezetting van het Maagdenhuis negatief gesproken wordt over het feit dat er ook een – al dan niet groot – aantal niet-studenten, niet-wetenschappelijke staf in het Maagdenhuis zijn of die plek frequenteren.

Met name in het lokale TV programma ‘het gesprek met de burgermeester’ op AT5 wordt burgemeester Van der Laan, kwam dat afgelopen dagen aan de orde :

“Burgemeester Eberhard van der Laan maakt zich zorgen over de situatie in het Maagdenhuis. Behalve de protesterende studenten zijn er volgens Van der Laan ook ‘activisten,’ die onzorgvuldig met het UvA-pand omgaan.
Dat zei Van der Laan in gesprek met zender AT5. Volgens de burgemeester zorgen de activisten voor vernielingen en breken zij kamers open. Ook zou er in vertrouwelijke dossiers hebben gekeken.

http://www.parool.nl/parool/nl/4024/AMSTERDAM-CENTRUM/article/detail/3918568/2015/03/20/Burgemeester-bezorgd-over-activisten-in-Maagdenhuis.dhtml

Kort daarop reageren de studenten met een brief aan Van der Laan, waarover dit bericht:

“Verder noemen de studenten andere voorbeelden die volgens hen niet kloppen. Ze maken vooral bezwaar tegen de opmerkingen van Van der Laan over dat een deel van demonstranten geen studenten zouden zijn. Zo zei de burgemeester dat er momenten zijn waarop er meer activisten dan studenten in het Maagdenhuis zijn. Volgens de bezetters moet hij deze bewering hard maken of verwerpen.”

http://www.parool.nl/parool/nl/4024/AMSTERDAM-CENTRUM/article/detail/3920773/2015/03/22/Bezetters-Maagdenhuis-schrijven-open-brief-aan-Van-der-Laan.dhtml

Het zou iemand juist goed moeten stemmen dat het debat over de toekomst van de universiteit niet enkel een aangelegenheid van studenten/staf is maar ook interesse en deelname van buiten opwekt. Het is iets om TROTS op te zijn. “Activisten” als verdachtmakende aanduiding past een burgermeester niet die zo vaak zegt ‘trots en verliefd te zijn op Amsterdam als een dwarse stad’.

In 1969 werden uiteindelijk bij de ontruiming door de politie van het Maagdenhuis dus 660 arrestanten gemaakt.

Een kopie van de arrestantenlijst bevindt zich in het Maagdenhuis-archief dat van de Universiteits Bibliotheek overging naar het IISG.

Deze lijst werd al eerder bij een tentoonstelling over de Maagdenhuisbezetting in het Amsterdamse Historisch Museum – een paar jaar terug – publiek gemaakt.

Alle arrestanten staan er met naam en toenaam, leeftijd, alsook met het beroep dat zij opgaven bij arrestatie.

Opvallend is dat iets meer dan een kwart van de gearresteerde bezetters van het Maagdenhuis destijds niet tot de studenten of staf van de universiteit behoorden:

– 388 studenten
– 103 studentes
– 6 universitaire staf
– 163 niet-studenten

De variëteit van beroepen zoals opgegeven is groot en het merendeel is jonger dan 30 jaar

14 zonder beroep
9 scholier
5 kantoorbediende
4 typograaf
4 fotograaf
4 magazijnbediende
3 bouwvakker
3 beeldhouwer
3 los werkman
2 journalist
2 uitzendkracht
2 los arbeider
2 barkeeper
2 telex typist

En dan eenmalig voorkomende opgegeven beroepen van gearresteerden in het Maagdenhuis, (ik volg mijn aantekeningen met de hand gemaakt twee weken terug, dus er zit hier en daar een klein slippertje in, maar het algemeen beeld is hiermee duidelijk genoeg):

leerling verpleegster, cultureel werkster, etaleur, buffetbediende, clubhuisleider, vertegenwoordiger, reclametekekenaar, schrijver, varensgezel, toneelspeler, typiste, verkoopster, bakker, loodgieter, leerling matroos, verkoopster, bakker, loodgieter, leerling matroos, wiskundige, heftruckchauffeur, boekverkoper, medewerker mini centrum, plaatwerker, chauffeur, tekenleraar, decorontwerper, employé, stucadoor, bibliothecaresse, verpleegster, kok, telexitse, serveerster, administratuer, kinderverzorgster, actrice, mimespeler, kelner, bordenwasser, xxx, electromonteur, leraar MO, personeelsfunctionaris, xxx, filmboeker, zuivel vak, expeditie bediende, hulp vakarbeider, chasseur, reisgids, marktonderzoeker, assistent, assistent bedrijfsleider, verkoper, vertegenwoordiger, analyste, operator, assistent belichter

Collectie Maagdenhuis (Amsterdam)
Doos 5 Map 1
http://search.socialhistory.org/Record/ARCH00843/ArchiveContentList

De grote variëteit aan beroepen valt op. De leeftijdsgroep is meestal tussen 18 en 30 jaar. Anders dan met de huidige beweging aan de Universiteit van Amsterdam was er heel weinig deelname van staf/wetenschappelijke medewerkers. De geschiedenis herhaalt zich dan ook nooit, hoezeer er bij de huidige beweging terugverwezen wordt naar de Provo-beweging en de studentenbeweging van veertig tot vijftig jaar geleden.

Wat wel als een constante blijft – door de tijd – is dat een beweging die langer duurt, meestal meer wordt dan haar aanvankelijke aanleiding. Eerst komt ‘de daad’, dan ‘de gedachte’ en dat geldt zelfs voor het bedrijven van de wetenschap. Dat er een bredere deelname dan enkel van direct bij de universiteit betrokkenen was destijds en dat dit nu ook weer groeiende is, kan ook gezien worden als een gangbaar sociaal patroon. Zeker daar het protest is tegen de universiteit als een ‘leerfabriek’ die zo snel mogelijk het massa-product van afgestudeerden uitspuugt. Als ‘democratisering’ een betekenisvol woord is dat verder gaat dan plichtmatige verkiezingen van afgevaardigden in vertegenwoordigende fora, hoe die ook gestructureerd en geherstructureerd waren, zijn en worden, dan is ook bemoeienis van buiten de universiteit van betekenis, zelfs noodzakelijk. Is het niet zo dat ook in de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam ‘buiten-leden’ aangesteld zijn (door de minister dan), zij het meestal uit de partijpolitiek en het zakenleven. Waarom dan niet deelname vanuit andere lagen van de maatschappij aan het huidige universitaire debat?

Het schrikbeeld van de radicale (beroeps) activist stellen tegenover de ‘legitieme student of wetenschappelijke medewerker’ is manipulatief. Zoiets als ‘de echte bewoners’ tegenover de krakers’, de allochtonen tegenover de autochtonen, buitenlanders tegenover Nederlanders… noem maar op, tot op de retoriek van ‘kwaadwillenden’ tegenover de ‘goedwillenden’, of ‘buitenstaanders’ tegenover ‘betrokkenen’ stellen. Of het een bewuste manipulatie is of niet maakt weinig uit. Het zou beter geweest zijn – zeker voor een burgermeester die zichzelf als een verlicht man en een bruggenbouwer wenst te zien –  om dit soort wiggen drijven en creëren van tegenstellingen te vermijden.

Een burgermeester van een stad die zich graag propageert als zijnde ‘een tolerante kleine wereldstad’ siert het niet om enerzijds kosmopolitisch te willen zijn en anderzijds de bemoeienis van activisten, buitenlanders en andere vreemde elementen met plaatselijke sociale bewegingen, als een gevaar af te schilderen. Burgerlijke dorpse benauwd, zo klinkt het. Ongewenste handelingen van bepaalde personen zullen snel genoeg door de studenten en andere ‘universitaire activisten’ herkend en gecorrigeerd worden.

Iedere sociale bewegingen creëert een vacuüm in de heersende machtsverhoudingen, hoe klein en hoe kortstondig ook. Dat oefent altijd aantrekkingskracht uit op verschillende elementen in de samenleving. Dat kan ten goede of ten kwade zijn en wat goed of kwaad is is géén objectief gegeven, maar hangt af van de positie van een ieder in een bepaalt conflict en de ontwikkeling van een beweging. Dat binnen enkele weken uit een amorfe toestand ontstaan door stapsgewijze beperkingen – over jaren -opgelegd aan de universitaire gemeenschap van deze stad, een beweging voor een zich vernieuwende universiteit is gegroeid, is hoopvol. De burgermeester en andere autoriteiten zouden er goed aan doen, ook ‘de eigen gecreëerde autoriteit’ van betrokken studenten, stafleden en activisten, niet te ontkennen, maar te accepteren en te stimuleren. Daar waar de ‘heersende orde’ niet of minder regeert, ontstaat al snel een nieuw soort ordening, de capaciteit tot zelforganisatie is groter dan dat gezagsdragers zouden willen toegeven.

ACTIVIST is geen scheldwoord en niet-universitaire-activisten zijn nog geen staats-vijandige vijfde colonne.

“VERTROUWEN MOET JE GEVEN… / EEN CADEAU OM HET TE KRIJGEN”

[een uitspraak van Van der Laan tijdens zijn discussie met studenten in het bezette Maagdenhuis op 26 februari 2015, op een moment dat hij even overging in het Nederlands, daar waar het grootste deel van het debat in (Ducth) English gevoerd werd; het verband op zijn ene oog had te maken met een kleine operatie die Van der Laan net ondergaan had en niet met enige handgemeen.]

Tjebbe van Tijen 22/3/2015

(1)  Over de spelling van het ambt van Van der Laan nog dit om mijn onbewuste misspelling te verduidelijken:
“Burgemeester / burgermeester
Wat is juist: burgemeester of burgermeester?
Juist is burgemeester, zonder r voor de m.
In de Middeleeuwen kwamen vormen voor als borghmeester, burchmeester en borgermeyster. De eerste twee laten zien dat het om een samenstelling met borg of burg (‘stad’, ‘wijk’) gaat, wat de huidige vorm burgemeester verklaart. De associatie met burgers, zoals in borgermeyster, is natuurlijk helemaal niet gek; denk ook aan de burgervader, een bekende bijnaam voor burgemeesters. In het Nederlands heeft de vorm met burg ‘gewonnen’; in het Duits juist die met burger (Bürgermeister). Er valt weinig meer over te zeggen dan dat het toevallig zo gelopen is.”
onzetaal.nl/taaladvies/advies/burgemeester-burgermeester. Ik zie liever een ‘meester’ voor de ‘burgers’ van… dan iemand die ‘meester’ over de burcht van Amsterdam is