Amsterdam, 17 maart 2015

Geacht College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam,

De studentenacties en docentenacties aan de UvA en aan andere universiteiten, volgend op jarenlange onrust van medewerkers en studenten (ook hier op de VU), hebben heel wat losgemaakt en tot een breed maatschappelijk en politiek debat geleid. Wij, stafleden van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) van de Vrije Universiteit Amsterdam, verklaren ons solidair met de roep om een aantal fundamentele veranderingen in de organisatie van academisch onderzoek en onderwijs in Nederland. Wij herkennen veel van de geuite zorgen, met name over het gebrek aan democratie, inspraak en transparantie, de invloed van het doorgeschoten rendementsdenken op onderzoek en onderwijs en het groot aantal tijdelijke en flex-contracten.

Twee decennia van (beleids)veranderingen in het hoger onderwijs, die onder de vlag van new public management kwantiteit en (pseudo)-efficiency vaak boven kwaliteit en inhoud stellen, hebben ook de VU-gemeenschap onder druk gezet.

Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de volgende zorgelijke ontwikkelingen die volgens ons de vertrouwensgemeenschap die een universiteit behoort te zijn ondermijnen:

 1. Het democratisch tekort binnen de universiteit, te weten een bestuurssysteem en bestuurscultuur waarin beleid steeds meer top-down wordt uitgerold. Dit democratisch tekort wordt in onze ogen vergroot door het nieuwe besturingsmodel dat het CvB wil invoeren en waardoor faculteiten eenhoofdig worden. Met de toenemende centralisatie van bestuur komt de autonomie van afdelingen en opleidingen steeds verder onder druk te staan, terwijl in onze ogen het subsidiariteitsbeginsel voorop zou dienen te staan;
 2. Het hanteren van managementconcepten die haaks staan op de aard van het wetenschappelijke werk. Een pregnant voorbeeld hiervan is het concept smart at work (!) dat al op verschillende faculteiten is doorgevoerd en nu ook op onze Faculteit deels uitgerold wordt. Ook hier wordt de stem van de werkvloer te weinig gehoord en voelen wij ons als wetenschappers niet serieus genomen;
 3. De centralisatie van ondersteunende diensten, vooral op het terrein van communicatie, internationalisering, financiën en HRM. Deskundige medewerkers op deze gebieden zijn ontslagen en/of op afstand geplaatst. Dit heeft de bedrijfsvoering in het hart getroffen. Momenteel wordt niet meer aan minimale standaarden voldaan, met desastreuze gevolgen voor de kwaliteit van onderzoek en vooral onderwijs.
 4. De alsmaar toenemende uniformering en standaardisering van procedures rond onderwijs en onderzoek. Deze ontwikkeling getuigt van groeiend wantrouwen tegenover professionals, hun beroepsopvatting en hun zelforganiserend vermogen. Dat is niet alleen duur, vanwege de alsmaar uitdijende controletaken, het levert ook slechts schijnzekerheden op. En wat zo mogelijk nog erger is: deze methodieken gaan veelal voorbij aan wat wetenschappers zelf verstaan onder goed onderzoek en goed onderwijs.
 5. Het nog steeds stijgende aandeel van tijdelijke, flexibele contracten. Deze ontwikkeling staat het belang van sociaal werkgeverschap en duurzaam onderwijs in de weg. Ook leidt het tot kapitaalvernietiging, loskoppeling van onderwijs en onderzoek en bovenal: ondermijning van een klimaat waarin samenwerking en gemeenschapsvorming kernwaarden zijn;
 6. Allocatie van middelen op basis van gerealiseerde studiepunten en diploma’s. Hoe belangrijk het ook is om bij schaarse middelen een verdeelmodel te hanteren dat doelmatig werken beloont, deze methodiek heeft inmiddels een ernstige verschraling opgeleverd van de wijze waarop we de maatschappelijke betekenis van academisch onderwijs en onderzoek waarderen. Waar alleen nog op basis van geldwaarde wordt gestuurd en verdeeld, dringt als vanzelf geestelijke verarming

De acties die momenteel overal in het land plaatsvinden, de vele steunbetuigingen en petities, ze laten één ding zien: de institutionele inrichting van het hoger onderwijs wordt niet langer gedragen door de mensen van het ambacht, de wetenschappers op de werkvloer. Dit is onhoudbaar. Nu weten we gelukkig: VU is verder kijken. Wij roepen onze bestuurders op de tijdgeest te verstaan en voorop te lopen in de vernieuwingsbeweging die nu momentum heeft. Ga voor uw personeel staan en neem zijn zorgen serieus. Laten we opnieuw, als academische gemeenschap, het debat voeren over inrichting, democratie, en organisatie ‘van onderop’. En laten we gezamenlijk, bestuurders en wetenschappers, onze diepe zorgen onder de aandacht brengen van de politiek verantwoordelijken in Den Haag.

Verandering is moeilijk, maar een ferme, mooie eerste stap kan wonderen doen. Laten we van de komende aanstelling van een nieuwe rector een democratisch feestje maken. Wat let ons?

We hopen spoedig een reactie van u te mogen vernemen,

 

Ondertekend in alfabetische volgorde

 1. Marja Aartsen,  UD Sociologie en Opleidingscoördinator
 2. Jan Abbink, Hoogleraar Afrikaanse etnische studies
 3. Agnes Akkerman, Hoogleraar Sociologie
 4. Bastiaan van Apeldoorn, UHD Internationale Betrekkingen, Opleidingsdirecteur Politicologie
 5. Jolien Arendsen, Docent Communicatiewetenschap
 6. Wouter van Atteveldt, UD Communicatiewetenschap
 7. Mirjam Baars, Docent Communicatiewetenschap
 8. Ellen Bal, UHD Sociale en Culturele Antropologie , Opleidingsdirecteur en lid ODC
 9. Elles Bandringa, Secretaresse Organisatiewetenschappen
 10. Duco Bannink, UDH Bestuurskunde
 11. Edien Bartels, voormalig UD Sociale en Culturele Antropologie
 12. Bianca Beersma, Hoogleraar Instituties en Identiteit
 13. Camiel Beukeboom, UD Communicatiewetenschap
 14. Maarten van Bezouw, Promovendus Sociologie
 15. Marije Boekkooi,  UD Sociologie
 16. Tinca van der Bom, Docent Communicatiewetenschap
 17. Hans Boutellier, Bijzonder hoogleraar Veiligheid & burgerschap
 18. Tamara Bouwman, Promovendus Sociologie
 19. Sanne Bos, student assistent Sociologie
 20. Lenie Brouwer, UD Sociale en Culturele Antropologie  en Opleidingscoördinator
 21. Marjolein Broese van Groenou, Hoogleraar Informele Zorg
 22. Jeanne de Bruin, Hoogleraar en Research Fellow Bestuurskunde
 23. Alexander Chaplin, Promovendus Sociale en Culturele Antropologie
 24. Freek Colombijn, UHD Sociale en Culturele Antropologie
 25. Françoise Companjen, UD Organisatiewetenschappen
 26. Ben Crum, Hoogleraar Politicologie
 27. Marjoka van Doorn, Promovendus Sociologie
 28. Allison Eden, UD Communicatiewetenschap
 29. Sandra Evers, UHD Sociale en Culturele Antropologie
 30. Julie Fergusson, UD  Organisatiewetenschappen
 31. Jeana Frost, UD Communicatiewetenschap
 32. Martin van der Gaag, Docent  Organisatiewetenschappen
 33. Renske van der Gaag, Promovendus Bestuurskunde
 34. Teodora Gaidyte, Promovendus Sociologie
 35. Anastasia Garyfallou, Promovendus Sociologie
 36. Halleh Ghorashi, Hoogleraar Sociologie
 37. Sylvia Gielink, Secretariaat Communicatiewetenschap
 38. Roy Gigengack, UD Sociale en Culturele Antropologie
 39. Dick de Gilder, UHD  Organisatiewetenschappen
 40. Gjalt de Graaf, UHD Bestuurskunde en Opleidingsdirecteur
 41. Naná de Graaff, UD Internationale Betrekkingen
 42. Maria Haagsma, Docent Communicatiewetenschap
 43. Anouk den Hamer, Docent Sociologie en Promovendus Communicatiewetenschap
 44. Tilo Hartmann, UHD Communicatiewetenschap
 45. Ali Honari, Promovendus Sociologie
 46. Liesbet Hooghe, Professor Multi-level Governance
 47. Franca van Hooren, UD Politicologie
 48. Rudi Hulst, UD Bestuurskunde
 49. Gijsbert Iterson Scholten, Promovendus Politicologie en lid ODC
 50. Emine Igdi, Promovendus Sociale en Culturele Antropologie
 51. Tim Immerzeel, Postdoc Sociologie
 52. Marianne Jacobs, Promovendus Sociologie
 53. Annette Jansen, Promovendus Sociale en Culturele Antropologie
 54. Benjamin Johnson, UD Communicatiewetenschap
 55. Franks Kamsteeg, UHD  Organisatiewetenschappen
 56. Micha Keijer, Promovendus Sociologie
 57. Hans Keman, Emeritus Hoogleraar Politicologie
 58. Efe Kerem Sozeri, Promovendus Sociologie
 59. Ina Keuper, voormalig Docent Sociale en Culturele Antropologie
 60. Peter Kerkhof, Hoogleraar Communicatiewetenschap en Afdelingshoofd         Communicatiewetenschap
 61. Sytze Kingma, UD  Organisatiewetenschappen
 62. Kate Kirk, Sociale en Culturele Antropologie
 63. Bert Klandermans, Hoogleraar Sociologie
 64. Jan Kleinnijenhuis, Hoogleraar Communicatiewetenschap
 65. Lisa Klinkenberg, student assistent Sociologie
 66. Henk Koerten, Docent/Onderzoeker  Organisatiewetenschappen
 67. Almar Kok, Promovendus Sociologie
 68. Guido van Koningsbruggen, UD Communicatiewetenschap
 69. Willem-Jan Kortleven, UD Bestuurskunde en Opleidingscoördinator Bestuurskunde
 70. Froukje Krijtenburg, Postdoc Sociale en Culturele Antropologie
 71. André Krouwel, UHD Communicatiewetenschap
 72. Heleen van der Linden, Promovendus Sociale en Culturele Antropologie
 73. Maja Lovrenovic, Promovendus Sociale en Culturele Antropologie
 74. Gary Marks, Professor Multi-level Governance
 75. Inge Melchior, Promovendus Sociale en Culturele Antropologie
 76. Sander Merkus, Onderzoeker/Docent  Organisatiewetenschappen
 77. André van Montfort, UHD Bestuurskunde
 78. Christine Moser, Onderzoeker  Organisatiewetenschappen
 79. Jasper Muis,  UD Sociologie
 80. Lorraine Nencel,  UHD Sociologie
 81. Dimitris Pavlopoulos, UD Sociologie
 82. Pál Nyiri, Hoogleraar Global History and Anthropology
 83. Dirk Oegema, UD Communicatiewetenschap en lid ODC
 84. Erik van Ommering, Promovendus Sociale en Culturele Antropologie
 85. Therese Onderdenwijngaard, Docent en Opleidingscoördinator Bestuur & Organisatie
 86. Jaap Ouwerkerk, UHD Communicatiewetenschap en lid ODC
 87. Henk Overbeek, Emeritus Hoogleraar Internationale Betrekkingen
 88. Tessa Overmars-Marx, Promovendus Sociologie
 89. Hester Paanakker, Docent Bestuurskunde
 90. Trineke Palm, Promovendus Politicologie
 91. Fam te Poel, Docent Communicatiewetenschap
 92. Biejan Poor Toulabi, Docent Internationale Betrekkingen en Opleidingscoördinator Politicologie
 93. Mattijs van de Port, Hoogleraar Populaire Religiositeit
 94. Anne-Marie van Prooijen, UD Communicatiewetenschap
 95. Robert van Putten, Promovendus Bestuurskunde
 96. Giulia Ranzini, UD Communicatiewetenschap
 97. Marina de Regt, UD Sociale en Culturele Antropologie
 98. Jeroen Rodenberg, Docent  Bestuurskunde
 99. Ida Sabelis, UHD Organisatiewetenschappen en Opleidingsdirecteur
 100. Sawitri Saharso, Hoogleraar Sociologie
 101. Mehmet Sahin, Promovendus Sociale en Culturele Antropologie
 102. Ton Salman, UHD / afdelingshoofd Sociale en Culturele Antropologie
 103. John Schuster, UD Sociologie
 104. Jessica Schutten, Docent Communicatiewetenschap
 105. Frédérique Six, UD Bestuurskunde
 106. Giulia Sinatti, Docent Sociale en Culturele Antropologie
 107. Nasrin Siraj Annie, Promovendus Sociale en Culturele Antropologie
 108. Boris Slijper, Docent Sociologie
 109. Peer Smets, UD sociologie
 110. Aalt Smienk, Promovendus Sociale en Culturele Antropologie
 111. Marja Spierenburg, UHD  Organisatiewetenschappen
 112. Thijl Sunier, Hoogleraar Islam in Europa
 113. Hande Sungur, MSc, Promovendus Communicatiewetenschap
 114. Martin Tanis, UHD Communicatiewetenschap en Opleidingsdirecteur
 115. Jaap Timmer, UHD Politiestudies / Bestuurskunde
 116. Willem Trommel, Hoogleraar Bestuurs- en Beleidswetenschappen; Afdelingshoofd Bestuurskunde & Politicologie
 117. Dunya van Troost, Promovendus Sociologie
 118. Marion den Uyl, UD Sociale en Culturele Antropologie
 119. Kees van der Veer, voormalig docent M&T, hoogleraar psychologie Galtung Institute Basel
 120. Marcel Veenswijk, Afdelingshoofd afdeling Organisatiewetenschappen en Hoogleraar Management of Cultural Change
 121. Bob van de Velde, Promovendus Communicatiewetenschap
 122. Jolanda Veldhuis, UD Communicatiewetenschap
 123. Ivar Vermeulen, UHD Communicatiewetenschap
 124. Peter Versteeg, UD Sociale en Culturele Antropologie
 125. Michiel Verver, Promovendus  Organisatiewetenschappen
 126. Barbara Vis, Hoogleraar Politieke Besluitvorming, Onderzoeksdirecteur Politicologie
 127. Geert de  Vries, UHD Sociologie
 128. Mijke de Waardt, UD Sociale en Culturele Antropologie
 129. Pieter Wagenaar, UD Bestuurskunde
 130. Wolfgang Wagner, Hoogleraar International Security
 131. Ingrid Wakkee, UHD  Organisatiewetenschappen
 132. Ismintha Waldring, Promovendus Sociologie
 133. Harry Wels, UHD  Organisatiewetenschappen
 134. Marieke van Wieringen, Promovendus  Organisatiewetenschappen
 135. Eelco van Wijk, Docent Bestuurskunde
 136. Joan van Wijk, Research Fellow Sociale en Culturele Antropologie
 137. Thijs Willems, Promovendus  Organisatiewetenschappen
 138. Coen Wirtz, Docent Communicatiewetenschap
 139. Rhoda Woets, UD Sociale en Culturele Antropologie
 140. Demet Yazilitas, Promovendus Sociologie
 141. Sierk Ybema, UHD  Organisatiewetenschappen