De Nederlandse tekst volgt hieronder

Yesterday, the CvB published a list of ten points addressing the stewardship and institutional culture of the university. After persistent denial, the CvB has finally made a rhetorical U-turn, a direct consequence of our protest and efforts.

We welcome this development, but efforts are needed to progress beyond changes in tone. The proposals of the CvB are vague and they do not resolve the crisis of trust. Our demands for a financial investigation and our call for a moratorium on restructuring remain unaddressed. We reiterate these demands.

It remains up to us, students and staff of the university, to ensure concrete change: democratization and decentralization. We will continue to work to establish a genuine academic environment – one that strives for actual participation and inclusion beyond the existing consultative bodies.

Our aim is to ensure that governance and accountability go hand in hand in a collegial environment. In order to maintain the space we have created for this, we will continue our protest. We invite all staff and students to participate in the development of truly democratic governance structures at the department, faculty, and university level. To ensure the coordination of a university-wide agenda, we will establish a representative body of students and staff in order to achieve sustainable change.


Gezamenlijke verklaring van ReThink UvA, De Nieuwe Universiteit en Humanities Rally

Gisteren publiceerde het CvB een lijst met tien punten aangaande het bestuur en de institutionele cultuur van de Universiteit van Amsterdam. Na aanhoudende ontkenning heeft het CvB eindelijk retorisch rechtsomkeert gemaakt. Dit is het directe gevolg van onze protesten en inzet.

We verwelkomen deze ontwikkeling, maar verdere inspanningen zijn nodig om te zorgen dat het niet blijft bij enkel een verandering in toon.  Niet alleen zijn de voorstellen van het CvB onduidelijk, maar ze bieden ook geen oplossing voor de vertrouwenscrisis. De brief bevat geen enkel antwoord op onze eis voor een onafhankelijk onderzoek naar de financiële situatie en op onze roep om een moratorium op lopende herstructureringsprocessen. Wij benadrukken daarom nogmaals onze eisen.

Het is aan ons, studenten en medewerkers van de universiteit, om concrete verandering te bereiken, te beginnen met democratisering en decentralisatie. We blijven ons inzetten om een daadwerkelijk academische omgeving te vormen, waarin participatie in de besluitvorming zich niet beperkt tot de bestaande medezeggenschapsorganen.

Ons doel is ervoor te zorgen dat beleid en verantwoordingsplicht samengaan in een collegiale omgeving. Om de ruimte die we hiervoor hebben gecreëerd te behouden, zullen we ons protest voortzetten. We nodigen alle medewerkers en studenten uit om bij te dragen aan de ontwikkeling van werkelijk democratische bestuursstructuren op het niveau van de opleidingen, afdelingen, faculteiten en de universiteit als geheel. Ten behoeve van de coördinatie van deze universiteitsbrede agenda voor duurzame verandering, zullen wij een vertegenwoordigend orgaan van studenten en medewerkers in het leven roepen.