Rethink UvA concerned about list of ‘sympathizers’

FoliaWeb reported this morning that the UvA Communications Office circulated a list with around 400 names of ‘Rethink sympathizers’ to all faculty communication departments. According to Folia: “In the mail accompanying the list, the UvA Communications Office called for faculty communications officers to estimate and inform them as to the likelihood the staff members on the list would cause ‘hassle’ for the Bachelor Day last Saturday.”

As the Rethink UvA staff platform, we want to express our concern about the circulation of such a ‘blacklist’ with the name of staff members who signed a letter of protest addressed to the Faculty of Humanities. By dealing with its own employees in this manner, we believe that the organization is contributing to a culture of fear that inhibits public freedom, and these reports will work to intimidate UvA staff members.

According to an initial reaction by the Communications Office, this list was copied from the Rethink UvA website and sent “in the heat of the moment” to various faculties. We find this seemingly impulsive decision to circulate such a list in this manner to be extremely unprofessional and unethical, and we condemn this act entirely. In recent weeks, UvA administrators have repeatedly spoke of a ‘silent majority’ that does not support the protests, and actions such as these strongly discourage the freedom of expression that staff and students should be entitled to.

We also expect that responsibility be taken at the board level for this decision, and that immediate action is undertaken to ensure the protection of freedom of expression for all staff and students.


ReThink UvA bezorgd om lijst met ‘sympathisanten’

Vanmorgen berichtte FoliaWeb dat er door Bureau Communicatie van de UvA een lijst met ruim 400 namen van ‘Rethink-sympathisanten’ is rondgestuurd naar de communicatie-afdelingen van alle faculteiten. “In de begeleidende mail verzoekt Bureau Communicatie van de UvA de facultaire communicatiemedewerkers om na te gaan of de mensen op de lijst betrokken zijn bij de organisatie van de bachelordag van vorige zaterdag. Ook wil de UvA dat de faculteiten ‘een inschatting maken hoe groot de kans is dat dat “gedoe” oplevert en dat terugkoppelen.’” Aldus Folia.

Als medewerkersplatform Rethink UvA willen wij onze onrust uitspreken over het rondgaan van een dergelijke ‘blacklist’ met namen van medewerkers die hun naam hebben verbonden aan een protestbrief geadresseerd aan de Faculteit Geesteswetenschappen. Op deze manier vanuit de organisatie omgaan met de eigen medewerkers draagt naar onze mening bij aan een angstcultuur die de publieke vrijheid hindert, en waarvan de berichtgeving een intimiderende werking op UvA-medewerkers kan hebben.

Volgens een eerste reactie van Bureau Communicatie was deze lijst van de Rethink UvA-website gekopieerd en “in the heat of the moment” doorgestuurd naar de verschillende faculteiten. Wij vinden deze schijnbaar impulsieve beslissing om een dergelijke lijst op deze manier te circuleren uitermate onprofessioneel en onethisch en veroordelen deze daad volledig. Bestuurders hebben in de afgelopen weken meerdere keren gesproken van een ‘silent majority’ die de protesten niet steunt en acties als deze ontmoedigen nadrukkelijk de vrijheid van expressie die voor alle UvA-medewerkers en -studenten vanzelfsprekend zouden moeten zijn.

Wij verwachten dan ook dat er verantwoordelijkheid wordt genomen vanuit bestuurlijke laag voor deze beslissing en dat er direct actie wordt ondernomen om de vrijheid van meningsuiting voor alle staf en studenten te waarborgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *