De Nederlandse tekst volgt hieronder

 

In response to the CvB’s request for extension of the deadline, ReThink UvA sent the following message.

Dear Dr. Gunning-Schepers,

Today we received your request for an extension on the deadline we set in our recent communication. Your request concerned only one of the demands listed. Nonetheless, as a gesture of good intentions, the ReThink UvA General Assembly agreed to extend the deadline to Monday, 9 March, 2015, 9am. We insist that your reply, contrary to your recent communication, addresses all of the demands we set out.

ReThink UvA


In reactie op het verzoek van het CvB om uitstel van de deadline, heeft ReThink UvA het volgende bericht gestuurd.

Geachte dr. Gunning-Schepers,

Vandaag ontvingen wij uw verzoek voor een uitstel van de deadline die wij u in onze eerdere communicatie hebben meegedeeld. Uw verzoek betrof slechts één van de genoemde eisen. Desondanks heeft de Algemene Vergadering van ReThink UvA, als een gebaar van goede wil, besloten de deadline te verplaatsen naar maandag 9 maart 2015, 9.00 uur. Wij staan erop dat, in tegenstelling tot uw eerdere brief, u reageert op alle eisen die wij hebben aangedragen.

ReThink UvA