Scroll down for English

Aan de Decaan van de FMG en het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam

Open brief GPIO stafleden

Als stafleden van de Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies (GPIO) van de Universiteit van Amsterdam, verklaren wij ons solidair met de protesten en analyses zoals die momenteel door Humanities Rally, De Nieuwe Universiteit, en ReThink Uva georganiseerd worden. Wij delen veel van de zorgen die deze organisaties hebben uitgesproken. De volgende, met elkaar samenhangende, vraagstukken hebben voor ons een bijzondere prioriteit:

 1. de steeds sterkere tweedeling tussen onderwijs en onderzoek (versterkt door de terugloop van financiering vanuit de eerste geldstroom en het “winner takes all” systeem van NWO en ERC);
 2. het democratisch tekort binnen de universiteit (te weten een bestuurssysteem waarin de stem van de werkvloer te weinig doorklinkt en het subsidiariteitsprincipe te weinig wordt toegepast);
 3. de woekering van tijdelijke, flexibele contracten die exploitatieve arbeidsomstandigheden in de hand werken;
 4. het financiële allocatiemodel (dat de nadruk legt op de productie van studiepunten en diploma’s en niet op inhoudelijke doelstellingen);
 5. het niet afleggen van verantwoording over financiën en het gebrek aan financiële transparantie van management richting stafleden en studenten;
 6. de wanverhouding tussen de kosten van huisvesting (waaronder de kosten van de REC gebouwen) enerzijds en bezuinigingen op onderzoek en onderwijs anderzijds;

Wij beraden ons op verdere acties, zowel vanuit de Afdeling alsook in breder facultair en universitair verband, maar willen middels deze brief onze zorgen kenbaar maken.


To the Dean of FMG and the Executive Board (CvB) of the University of Amsterdam.

Open letter GPIO staff members

As staff members of the Department of Human Geography, Planning and International Development Studies (GPIO) of the University of Amsterdam, we want to express our solidarity with the protests currently organized by Humanities Rally, De Nieuwe Universiteit, and ReThink UvA.

While we share many of the concerns that these organizations have articulated, as members of the Department we see the following, interrelated areas as our priority areas:

 1. the growing division between teaching and research (exacerbated by the decrease in eerste geldstroom funds and the “winner takes all” system of NWO and ERC grants);
 1. the democratic deficit within the university (specifically, the lack of a governance system that is representative from the bottom up and the need to apply the principle of subsidiarity in decision-making);
 1. the proliferation of temporary, flexible contracts, which is conducive to exploitative labor conditions;
 1. the current funding allocation model (e.g. skewed towards output of study points and diplomas over actual input and substantive priorities);
 1. the lack of financial transparency and accountability of management towards staff and students;
 1. the relationship between housing costs and budget cuts in research and teaching (including those related to the REC buildings)

We are considering further actions, both within the Department GPIO and in the broader context of the Faculty of Social and Behavioural Sciences (FMG) and the University, but wish to express our concerns via this letter.


Signatories

 1. Anna Aalten
 2. Dennis Arnold
 3. Rowan Arundel
 4. Isa Baud
 5. Michiel Baud
 6. Maarten Bavinck
 7. Luca Bertolini
 8. Marco Bontje
 9. Willem Boterman
 10. Marco te Brommelstroet
 11. Laurens Buijs
 12. Valerie De Craene
 13. Tessa Diphoorn
 14. Martijn Dekker
 15. Oana Druta
 16. Thea Dukes
 17. Nesrin El Ayadi
 18. Ewald Engelen
 19. Rodrigo Fernandez
 20. Carolina Frossard
 21. Wouter van Gent
 22. Erella Grassiani
 23. Jolien Groot
 24. Enrique Gomez Llata
 25. Joni Haijen
 26. Marian Hamann
 27. Barbara Heebels
 28. Reijer Hendrikse
 29. Bas Hissink Muller
 30. Cody Hochstenbach
 31. Myrte Hoekstra
 32. Michaela Hordijk
 33. Rivke Jaffe
 34. Shazade Jameson
 35. Leonie Janssen-Jansen
 36. Thijs Jeursen
 37. Arend Jonkman
 38. Justin Kadi
 39. Lia Karsten
 40. Thijs Koolmees
 41. Christian Lennartz
 42. Yves van Leynseele
 43. Mieke Lopes Cardozo
 44. Stan Majoor
 45. Virginie Mamadouh
 46. Jan Markusse
 47. Marielle le Mat
 48. Esther Miedema
 49. Tracian Meikle
 50. Sander Mensink
 51. Sako Musterd
 52. Olga Nieuwenhuys
 53. Jacobijn Olthoff
 54. Graciela Paillet
 55. Karin Pfeffer
 56. Fenne Pinkster
 57. Margriet Poppema
 58. Nicky Pouw
 59. Koen Raats
 60. Arnold Reijndorp
 61. Christine Richter
 62. Koen de Ridder
 63. Patrice Riemens
 64. Richard Ronald
 65. Tara Saharan
 66. Federico Savini
 67. Yatun Sastramidjaja
 68. Joeri Scholtens
 69. Iris Schuitemaker
 70. Nick Smit
 71. Aarthi Sridhar
 72. Michiel Stapper
 73. Johny Stephen
 74. Andrew Switzer
 75. Karolien van Teijlingen
 76. Pieter Tordoir
 77. Annisa Triyanti
 78. Milena Veenis
 79. Courtney Lake Vegelin
 80. Els Veldhuizen
 81. Hebe Verrest
 82. Hylke de Vries
 83. Inge van der Welle
 84. Marloes van der Winkel
 85. Aslan Zorlu