De Nederlandse tekst volgt hieronder

ReThink UvA is a forum of UvA employees who demand structural reforms in education and research. Output-focused management has severely compromised the quality of both university education and research. We endorse the objectives of the New University movement and ally ourselves with the platforms Humanities RallyScience in Transition and Reform Dutch Universities (H.NU).

ReThink UvA is a UvA-wide grassroots movement. We stand for the university as an academic community, and emphatically not as a business. In our university, students and staff contribute substantially to the decision-making process. Policy choices may not be based on financial returns, but should first and foremost be guided by scientific and societal needs.

ReThink UvA demands structural reform. All faculties are experiencing the symptoms of runaway output-oriented policies: increasing numbers of temporary contracts, funding being allocated based on the number of graduates or the number of publications, and the merger- and relocation-plans carried out without staff involvement or support. We must therefore change the current governance structure. Top-down management and output-oriented policies compromise the core goals of our university: quality education and research.

ReThink UvA provides a platform for this debate and for direct action. Together with the New University, our first focus will be on the fundamental problems within all faculties of the UvA, in the firm belief that other universities will recognize these issues and join forces in solidarity.

Join the discussion on social media (Twitter: @rethinkuva, FB: Rethink UvA) and help us spread our message. 

You can voice any thoughts at our next staff meeting. Everyone is welcome. UvA staff and associates can also subscribe to our internal mailing list


ReThink UvA is een platform van UvA-medewerkers die hervormingen eisen in de organisatie van onderwijs en onderzoek. Het doorgeschoten rendementsdenken heeft ertoe geleid dat de kwaliteit van onderwijs en onderzoek niet langer gewaarborgd is. Wij steunen dan ook de doelen van de Nieuwe Universiteit en werken samen met de platformen Humanities RallyScience in Transition en Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU).

ReThink UvA is een UvA-brede grassroots beweging. Wij staan voor de universiteit als academische gemeenschap, en nadrukkelijk niet als bedrijf. In onze universiteit moeten studenten en medewerkers zeggenschap hebben. Keuzes mogen niet alleen op basis van financieel rendement worden gemaakt, maar in de eerste plaats op basis van wetenschappelijk en maatschappelijk belang.

ReThink UvA eist structurele hervormingen. Wij zien bij alle faculteiten symptomen van het doorgeschoten rendementsdenken. Voorbeelden zijn het groeiend aantal tijdelijke contracten, het afrekenen op basis van aantal afgestudeerden per opleiding en op basis van het aantal publicaties per onderzoeker, en fusie- en verhuizingsplannen zonder draagvlak. Daarom moet de huidige bestuurswijze veranderen. Top-down en op financieel rendement gericht beleid ondermijnt waar een universiteit om zou moeten draaien: kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek.

ReThink UvA staat voor dit debat over noodzakelijke hervormingen. Samen met De Nieuwe Universiteit vestigen we de aandacht eerst op deze fundamentele problemen binnen alle faculteiten van de UvA, in de overtuiging dat ook andere universiteiten zich hierin zullen herkennen en zich in solidariteit bij ons aansluiten.

Steun ons door ons te volgen via sociale media (Twitter: @rethinkuva, FB: Rethink UvA) en onze boodschap ook daar verder te verspreiden. 

Als je mee wilt denken, kom vooral naar onze volgende algemene vergadering. Iedereen is welkom, we horen graag jouw mening. Daarnaast kun je je ook opgeven voor onze mailinglist