Naar aanleiding van het stugge stilzwijgen van de VSNU stelde ReThink UvA de volgende brief op, met alle CvB’s in cc.

***

Geacht Algemeen Bestuur van de VSNU,

Afgelopen week startte ReThink UvA een petitie tegen de aanstelling van Pieter Duisenberg als voorzitter van de VSNU, die inmiddels met groot succes is afgesloten. Binnen een week tijd hebben ruim 4500 ondertekenaars hun bezorgdheid geuit over deze duistere en alarmerende benoeming. De meesten van hen zijn lid van de academische gemeenschap in Nederland of Nederlandse academici in het buitenland. Zij maken zich ernstige zorgen over wat deze benoeming betekent voor de academische vrijheid en de kwaliteit van de wetenschap in Nederland, en hebben grote twijfels over de rol die VSNU wil vervullen voor het hoger onderwijs in dit land.

De grote steun voor de petitie, ook buiten de UvA, en het stilzwijgen van de VSNU (en de Colleges van Bestuur van de universiteiten die zij vertegenwoordigt) tonen het groeiende legitimiteitsprobleem van de VSNU bij de academische achterban. De VSNU loopt het risico te zwichten voor de wens van vrijemarktdenkers dat de universiteit een zoveelste bedrijfstak wordt, in plaats van een unieke – en vrije – ruimte voor hoogwaardig onderwijs en onderzoek, en voor kritisch denken in het algemeen.

Uw stilte is oorverdovend. Ze maakt duidelijk dat leden van de academische gemeenschap die willen dat hun stem gehoord wordt, bij hun eigen grassroots organisaties terecht moeten – en niet bij de VSNU, noch bij de universiteitsmanagers die deze bizarre en kortzichtige benoeming erdoor gedrukt hebben. De duizenden Nederlandse academici die deze petitie ondertekend hebben, zijn van mening dat hun stem niet is gehoord, en dat ze ook niet door de VSNU vertegenwoordigd worden, ook al zijn er vage beloften gedaan om ‘een dialoog’ aan te gaan.

We hopen oprecht dat onze vrees ongegrond is. De VSNU kán onderzoekers, docenten, studenten en stafleden vertegenwoordigen, in plaats van zich te voegen naar de wensen van kortzichtige politici en het bedrijfsleven. Dat zou in het belang zijn van de universitaire gemeenschap als geheel, van kwalitatief hoogwaardige wetenschap en onderwijs, en van het ideaal van een kritische uitwisseling van ideeën met het oog op goed burgerschap.

Namens de ondertekenaars,

ReThink UvA