[Dutch follows English]CvBcompass

The recruitment of two new members of the CvB has started. ReThink asks that the candidates that step forward to lead the UvA/HvA clarify their positions about the key issues that are currently under debate. In the spirit of transparency, accountability, and responsible leadership, ReThink has designed a handy visualization tool, so that the positions of the different candidates can be plotted onto the CvBwijzer*. We expect candidates to respond to the questions honestly and truthfully.

Based on the issues of the past few months, we have chosen these statements and ask you to take a position by choosing one of the five choices:

(1- strongly disagree, 2- somewhat disagree, 3- neutral, 4- agree, 5- fully agree)

 1. International rankings are a good indicator of successful university governance.
 2. Each faculty should sustain its own costs at all times, even if it means cutting on staff.
 3. Taxpayers should decide the research topics of the university.
 4. The most important role of a university education is to teach students skills they can apply directly in the job market.
 5. The university needs strong and charismatic leaders.
 6. As a big and complex organization, a university cannot be ruled democratically.
 7. To stay competitive internationally, university needs top-class managers who must be compensated according to market norms related to that sector.
 8. The government should not fund departments for students that do not obtain their degrees within four years.
 9. Giving voting rights to medezeggenschap is a threat to effective management.
 10. Promoting ‘excellence’ is a higher priority at the university than ensuring a diverse and sustainable work environment.

* We understand, respect and appreciate the diversity of opinions about each and every one of these complex issues, which cannot always be expressed by a number. But since when has this ever gotten in the way of an evaluation tool?

 

DUTCH:

Binnenkort wordt de sollicitatieprocedure voor twee nieuwe leden van het CvB opgestart. ReThink vraagt aan de kandidaten om hun positie kenbaar te maken ten aanzien van de brandende onderwerpen die de laatste tijd de gemoederen beroeren. In de geest van transparantie en verantwoordelijk leiderschap heeft ReThink de CvBwijzer opgesteld, een handige tool die de posities van de verschillende kandidaten visualiseert en in kaart brengt. We verwachten van de kandidaten dat zij de vragenlijst waarheidsgetrouw invullen.

Uit de debatten van de laatste maande hebben we de volgende stellingen gedistilleerd. Geef door middel van een cijfer(*)  aan in welke mate u akkoord gaat met de stelling.

(1- volstrekt oneens, 2- oneens, 3- neutraal, 4- akkoord, 5- volledig akkoord)

 1. Internationale rankings zijn een goede graadmeter om het succes van een universiteitsbeleid te evalueren.
 2. Een faculteit moet te allen tijden haar eigen kosten kunnen dragen, ook als dit betekent dat er op personeel bespaard moet worden.
 3. De belastingbetaler moet de onderzoeksagenda van de universiteit bepalen.
 4. De belangrijkste functie van een universitaire opleiding is het aanleren van competenties die op de arbeidsmarkt gevraagd worden.
 5. Een universiteit heeft nood aan sterke en charismatische leiders.
 6. De universiteit is een grootschalige en complexe organisatie en kan dus niet democratisch bestuurd worden.
 7. Om internationaal te kunnen meedraaien heeft de universiteit behoefte aan topmanagers die een marktconform salaris krijgen.
 8. De overheid moet departementen geen geld geven voor studenten die langer dan vier jaar over hun studie doen.
 9. Stemrecht voor de medezeggenschap is een bedreiging voor een doeltreffend en daadkrachtig  bestuur.
 10. Het bevorderen van ‘excellence’ heeft voorrang op het creëren van een diverse en duurzame werkomgeving.

 

* We zijn ons ervan bewust dat de veelheid en nuance aan opinies over deze complexe materie niet tot hun recht komen wanneer ze uitgedrukt worden in een nummer. Dit heeft echter zelden een evaluatie belemmerd plaats te vinden.