Sinds vanmorgen circuleert onder medewerkers van de Universiteit van Amsterdam een petitie ter ondertekening om steun te betuigen aan het College van Bestuur. De petitie is opgesteld naar aanleiding van de open brief die Ewald Engelen en Olav Velthuis in NRC en NRC Next hebben gepubliceerd en die tot op heden meer dan 450 handtekeningen heeft opgehaald.

ReThink UvA juicht ieder initiatief toe dat het democratisch en open debat aan de UvA bevordert, ook ten gunste van het CvB. Er bestaat echter een cruciaal verschil tussen de vorm van circulatie: de pro-CvB petitie is vanochtend ook via de algemene mailinglijst van verschillende faculteiten verspreid. Deze actie kan daarom de indruk wekken dat het UvA-management de haar beschikbare communicatiemiddelen inzet om haar medewerkers voor het blok te zetten, in alle gevallen buiten medeweten van de Decaan om. Door via het paardenmiddel van de interne UvA-mail, en niet via een neutraal medium zoals de krant, op te roepen tot steun ontstaat de indruk dat het CvB haar medewerkers onder druk zet om partij te kiezen.

ReThink UvA veroordeelt deze vorm van circulatie, en wijst op de discrepantie tussen de gebruikte middelen om tot een debat over het functioneren van het CvB te komen, die illustratief is voor de polariserende en intimiderende beleidscultuur waartegen studenten en docenten juist protesteren.