Yesterday, a joint delegation of ReThink UvA, De Nieuwe Universiteit, and Humanities Rally met with rector magnificus Dymph van den Boom and secretary Geke van Velzen, in an attempt to resolve the current crisis of trust at the UvA. The topic of discussion was the joint proposal recently adopted by the above mentioned parties regarding the establishment of a committee to investigate the financial situation of the university and a committee to facilitate the process of democratization and decentralization. The meeting did not discuss other demands.

The Executive Board agreed with the joint delegation on the necessity of the proposed committees and on the principle that the academic community should handle the process from start to finish. The parties will meet the Executive Board on Monday to finalize talks and prepare a joint statement on this topic.


Gezamenlijke delegatie praat met College van Bestuur

Een gezamenlijke delegatie van ReThink UvA, De Nieuwe Universiteit en Humanities Rally had gisteren een ontmoeting met rector magnificus Dymph van den Boom en secretaris Geke van Velzen in een stap om het huidige vertrouwenscrisis aan de UvA tot een einde te brengen. Het gespreksonderwerp was het gezamenlijke voorstel van de bovengenoemde partijen betreffende het instellen van een commissie voor een onderzoek naar de financiële situatie van de universiteit en een commissie ter bevordering van het proces van democratisering en decentralisatie. Het gesprek ging niet over andere eisen van de partijen.

Het College van Bestuur (CvB) was het met de gezamenlijke delegatie eens over de noodzaak van de voorgestelde commissies en het beginsel dat de academische gemeenschap het traject van begin to eind moet leiden. De betrokken partijen komen maandag opnieuw bijeen met het CvB om het gesprek hierover af te ronden en een gezamenlijke verklaring voor te bereiden.