Over a thousand students and staff members of the University of Amsterdam (UvA) gathered in front of the Maagdenhuis last Friday to demonstrate for democratization and decentralization of the UvA. The demonstrators subsequently marched along a number of notable UvA locations in the city center, such as Binnengasthuis, Spinhuis, and Bungehuis. Several speeches were held by both students and staff members, advocating transparency, accountability, and representation in the governance of the UvA.

The demonstrators also voiced criticism of excesses in the implementation of the logic of cost and efficiency in academia, which has, among others, produced a surge in managerialism and paperwork, a focus on quantity at the expense of quality, and a tendency to reduce the value and benefits of research and teaching programs to financial and economic considerations. These trends have generated a wide range of more immediate and practical issues, such as increases in work load, imbalances between research and teaching, high percentages of temporary staff, and dubious practices like salami slicing—slicing up one research into multiple publications solely for the sake of meeting targets. These issues are not exclusive to the UvA. Indeed, they are the common concern of students and staff members in universities throughout the Netherlands and beyond.

The demonstration was not a reaction to the recently published ten-points plan of UvA’s Executive Board, but rather sent out the message that it is the academic community—students, teachers, researchers, and support staff—that should take the lead in reforming the university.

Scroll down for pictures.


Studenten en medewerkers demonstreren voor een nieuwe universiteit

Meer dan duizend studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) verzamelden zich afgelopen vrijdag voor het Maagdenhuis om te demonstreren voor democratisering en decentralisering van de UvA. De protesterende menigte liep vervolgens langs een aantal bekende UvA-locaties, zoals het Binnengasthuis, Spinhuis en Bungehuis. In een reeks toespraken riepen studenten en medewerkers op tot meer transparantie, verantwoordingsplicht en vertegenwoordiging in het bestuur van de UvA.

De demonstranten uitten ook kritiek op het doorgeschoten rendementsdenken in het hoger onderwijs, dat onder meer heeft geleid tot een overdaad aan management en papierwerk, een focus op kwantiteit ten koste van kwaliteit en de tendens om de waarde en nut van onderzoek en onderwijsprogramma’s te reduceren tot financiële en economische overwegingen. Deze trends hebben geleid tot een reeks aan nog dringendere en praktischere kwesties, zoals een toename in werkdruk, gebrek aan balans tussen onderzoek en onderwijs, hoge percentages tijdelijke medewerkers en dubieuze gebruiken als salami slicing — het opsplitsen van één onderzoek in zoveel mogelijk publicaties uitsluitend om targets te behalen. Deze kwesties spelen zich niet alleen af aan de UvA. Integendeel, de zorgen hierover worden gedeeld door studenten en medewerkers in universiteiten binnen en buiten Nederland.

De demonstratie was niet een reactie op het onlangs gepresenteerde tienpuntenplan van het College van Bestuur (CvB) van de UvA, maar brengt onder de aandacht dat de academische gemeenschap — studenten, docenten, onderzoekers en ondersteunend personeel — leidend moet zijn bij de hervorming van de universiteit.

 

 

 

Photos by Guido van Nispen. Some rights reserved.