Scroll down for English

Wij steunen ook de Nieuwe Universiteit

Maart 7, 2015

Geachte Minister Bussemaker, geacht College van Bestuur,

De afgelopen weken hebben verschillende geledingen van de Universiteit van Amsterdam hun solidariteit uitgesproken met de protesten die momenteel georganiseerd worden door de Nieuwe Universiteit, de Humanities Rally en ReThink UvA. Studenten en docenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, samengekomen in ReThink UvA / FdR, verklaren zich nu ook solidair met deze protesten.

Aan de Rechtenfaculteit spelen dezelfde problemen als die door anderen reeds naar voren zijn gebracht: het gebrek aan democratie, inspraak en transparantie, het top-down beslissingsmodel, de invloed van het doorgeschoten rendementsdenken op de kwaliteit van het onderwijs, het groot aantal tijdelijke en flexcontracten, en de disbalans in de waardering van onderzoek enerzijds en onderwijs anderzijds. Deze problemen moeten aangepakt en opgelost worden.

In de komende week zal er een aantal bijeenkomsten georganiseerd worden op de juridische faculteit. Deze bijeenkomsten hebben als doel voor de bovengenoemde problemen oplossingen aan te dragen die specifiek noodzakelijk zijn voor onze faculteit. Het resultaat van deze besprekingen en onze eisen zullen wij naar u en ons eigen faculteitsbestuur sturen. Wij verwachten dat u de uitkomsten van deze besprekingen zal ondersteunen.

Hoogachtend,

Rethink UvA / Faculteit der Rechtsgeleerdheid


WE SUPPORT THE NIEUWE UNIVERSITEIT

 by ReThink UvA/FdR (UvA Faculty of Law)

7 March 2015

Dear Minister Bussemaker, dear Members of the Executive Board of the UvA,

During the past weeks, various groups within the University and beyond have expressed solidarity for the protests organized by the Nieuwe Universiteit, the Humanities Rally and ReThink UvA. Students and faculty members of the University of Amsterdam Faculty of Law hereby declare their solidarity and support for these protests.

The Faculty of Law experiences similar problem areas to those brought forward by colleagues from other departments: a lack of democratic decision-making cooperation and transparency, an overtly top-down management model, the overarching influence of efficiency-yield models to the quality of education, the considerable number of flex-contracts in comparison to full-time contracts and last but certainly not least, the lack of equilibrium between the value afforded to teaching versus research outputs. These issues are crucial and need to be addressed to ensure the future of a venerable institution.

Meetings at the law school will take place in the coming week in order to consolidate consensus, formalize our demands for a more democratic, savvy and forward-thinking Faculty of Law. We will share our findings with the appropriate Faculty Boards. We trust in your support for the outcome of these discussions and in your ability to turn words into action.

Sincerely,

ReTHink UvA/FdR


Signatories

 1. Vigjilenca Abazi
 2. Tobias Arnoldussen
 3. Jaap Barneveld
 4. Marija Bartl
 5. Martine Beijerman
 6. Ronald Beltzer
 7. Leonard Besselink
 8. Balazs Bodo
 9. Nik de Boer
 10. Britta Böhler
 11. Yolanda Bos
 12. Kati Cseres
 13. Deirdre Curtin
 14. Diana Dankers-Hagenaar
 15. Tiny Dekker
 16. Iris van Domselaar
 17. Christina Eckes
 18. Nico van Eijk  
 19. Jenneke Evers
 20. Malou Genet
 21. Coby de Graaf
 22. Taco Groenewegen
 23. Selma de Groot
 24. Nienke van der Have
 25. Maarten den Heijer
 26. Anne Heldring
 27. Martijn Hesselink
 28. Maarten Hillebrandt
 29. Wouter Hins
 30. Aukje van der Hoek
 31. Nina Holvast
 32. Yvonne ter Horst
 33. Ronald Janse
 34. Klaske de Jong
 35. Aart Jonkers
 36. Markos Karavias
 37. Joris Kocken
 38. Maarten Keune
 39. Josse Klijnsma
 40. Robert Knegt
 41. Chris Koedooder
 42. Heather Kurzbauer
 43. Johan Legemaate
 44. Candida Leone
 45. Marco Loos
 46. Joasia Luzak
 47. Joana Mendes
 48. Bastian Michel
 49. Adrienne de Moor-vanVugt
 50. Anne van Mulligen
 51. Antoinette Muntjewerff
 52. Natasa Nedeski
 53. Peter Nicolai
 54. Hadassa Noorda
 55. Manon Oostveen
 56. Michelle Parlevliet
 57. Enrico Partiti
 58. Mirella Peerboom-Van Drunnick
 59. Ilias Plakokefalos
 60. Joao Pedro Quintais
 61. Jan-Herman Reestman
 62. Barbara Reinhartz
 63. Evelien van Roemburg
 64. Anniek de Ruijter
 65. Beatrijs van Schilfgaarde
 66. Bas Schotel
 67. Annette Schrauwen
 68. Rob Schwitters
 69. Giovanni Sileno
 70. Isabelle Swerissen
 71. Sacha Tamboer
 72. Eljalill Tauchinsky
 73. Iona Tjiong
 74. Lyn Tjon Soei Len
 75. Tim Staal
 76. Irene ter Steege
 77. Maike Steen
 78. Katja Swider
 79. Trudy Veerman 
 80. Ingo Venkze
 81. Evert Verhulp
 82. Vincent Vleugel
 83. Antoinette Vlieger
 84. Maaike Voorhoeve
 85. Martijn Vromans 
 86. Tamar de Waal
 87. Maria Weimer
 88. Lilian Welling-Stevens
 89. Marleen Wessel
 90. Mies Westerveld
 91. Rolinka Wijne
 92. Marc de Wilde
 93. Harmen van der Wilt
 94. Jack Jan Wirken
 95. Carla Zoethout
 96. Frederik J. Zuiderveen Borgesius